Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Класифікація типів іміджу

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Митцева, О. С.
dc.date.accessioned 2019-03-29T10:49:05Z
dc.date.available 2019-03-29T10:49:05Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Митцева, О. С. Класифікація типів іміджу / О. С. Митцева // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 63. – С. 121-124. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23914
dc.description.abstract У статті порушено проблему систематизації типів іміджу відповідно до різних критеріїв: емоційне забарвлення; базисні підстави; цільова установка; ступінь раціональності; кінцевий результат; функціонування; призначення особистості; кількість суб’єктів; характер соціальної діяльності; диференціація сфери професійної діяльності; соціально-демографічні характеристики; культурний контекст. На основі аналізу наукової літератури визначено типи іміджу, які характеризують особливості професійного іміджу фахівця з інформаційних технологій (цілісність, узгодженість, керованість, зумовленість, відповідність, суб’єктність, поєднання внутрішніх і зовнішніх чинників), що сприяють конкурентоспроможності і досягненню успіху у створенні професійного іміджу на рівні особистості, організації і ринку послуг. ua
dc.description.abstract The article raises the problem of systematization of image types according to different criteria: emotional coloration; basis grounds; target installation; degree of rationality; the end result; functioning; appointment of an individual; the number of subjects; the nature of social activity; differentiation of the sphere of professional activity; socio-demographic characteristics; cultural context. On the basis of the analysis of scientific literature, various types of image are systematized in accordance with the following criteria: emotional color; basic grounds; goal sets; the degree of rationality; different variants; the end result; functioning; appointment of an individual; the nature of social activity; differentiation of the sphere of professional activity; socio-demographic characteristics; cultural context. The identified types of image characterize the peculiarities of the professional image of a specialist in information technology (integrity, consistency, controllability, conditionality, conformity, subjectivity, combination of internal and external factors), which promotes competitiveness and success in creating a professional image at the level of personality, organization and market services. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject професійний імідж ua
dc.subject класифікація ua
dc.subject критерій ua
dc.subject особливості ua
dc.subject особистість ua
dc.subject фахівець з інформаційних технологій ua
dc.subject professional image ua
dc.subject classification ua
dc.subject criterion ua
dc.subject features ua
dc.subject personality ua
dc.subject ІT specialist ua
dc.subject.classification 37.013: 378 ua
dc.title Класифікація типів іміджу ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics