Electronic Dragomanov Ukrainian
State University Repository

Робочий зошит з технічного креслення – необхідний засіб підготовки професійно мобільного фахівця

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Павлиш, Т. Г.
dc.date.accessioned 2019-01-08T14:11:33Z
dc.date.available 2019-01-08T14:11:33Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Павлиш, Т. Г. Робочий зошит з технічного креслення – необхідний засіб підготовки професійно мобільного фахівця / Т. Г. Павлиш // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 54. – С. 137-142. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22488
dc.description.abstract В матеріалах статті обґрунтовано застосування робочих зошитів у навчальному процесі, розкрито особливості використання робочого зошита з друкованою основою у процесі вивчення курсу “Технічне креслення” при підготовці молодших спеціалістів техніків-технологів з приготування їжі спеціальності 5.05170101 “Виробництво харчової продукції”, як дидактичного засобу, що забезпечує ефективну організацію аудиторної та самостійної роботи студентів, самоконтроль в процесі оволодіння навчальним матеріалом, покращує якість навчання, підвищує його ефективність, сприяє реалізації інноваційних методів навчання, створює умови для формування професійної мобільності майбутніх фахівців, вдосконалює педагогічну діяльність викладача. В статті розкрито мету, функції та структуру робочого зошита з лабораторних робіт з курсу “Технічне креслення” спеціальності 5.05170101 “Виробництво харчової продукції”. Викладено ефективність застосування робочих зошитів у навчальному процесі. ua
dc.description.abstract The files of the article the use workbooks in the educational process, peculiarities of working notebook of the printed foundation in the study of the course “Technical drawing” in the preparation of junior specialists technologist of cooking specialty 5.05170101 “Production of food products” as a didactic tool that ensures the efficient organization of classroom and independent work of students in the mastery of self-learning material, improve the quality of education, enhance its efficiency, and promotes innovative teaching methods, creates conditions for the formation of professional mobility of future professionals, improving teaching career teacher.In the article the purpose, functions and structure of the workbook with laboratory work on the course “Technical drawing” specialty 5.05170101 “Production of food products”. Presents the effectiveness of the workbooks in the learning process. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject науково-методичне забезпечення ua
dc.subject робочий зошит ua
dc.subject робочий зошит для лабораторних робіт з технічного креслення ua
dc.subject.classification 37.377.5 ua
dc.title Робочий зошит з технічного креслення – необхідний засіб підготовки професійно мобільного фахівця ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics