Electronic Dragomanov Ukrainian
State University Repository

Професійно-орієнтований технологічний підхід як засіб підготовки інженерів-педагогів

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Малишевський, О. В.
dc.date.accessioned 2019-01-08T12:11:54Z
dc.date.available 2019-01-08T12:11:54Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Малишевський, О. В. Професійно-орієнтований технологічний підхід як засіб підготовки інженерів-педагогів / О. В. Малишевський // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 54. – С. 88-92. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22480
dc.description.abstract У статті проаналізовано специфіку організації фахової підготовки інженерів-педагогів у вищих педагогічних навчальних закладах,визначено роль і значення технологічного підходу у такій підготовці.Конкретизовано основні чинники зростання інтересу до впровадження навчальних технологій у практику вищої професійної освіти. Також, у статті сформульовано основні задачі, які стають перед навчальними дисциплінами в умовах професійно-орієнтованого технологічного підходу. Окреслено основні проблеми підготовки інженера-педагога в галузі комп ютерних технологій. Також зазначено, що основні компоненти методичної системи навчання майбутніх інженерів-педагогів при технологічному підході набувають нового забарвлення і потребують відповідного корегування. Зроблено висновок про те, що технологічний підхід стає сьогодні обов’язковою умовою підвищення якості вищої професійної освіти, удосконалення його змісту і підвищення професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів. ua
dc.description.abstract The article analyzes the peculiarities of professional training of engineers-teachers at higher educational institutions; the role and importance of the technological approach to training are specified. The main factors in creasing interest for the implementation of educational technologies in the practice of higher education are highlighted. The basic tasks facing educational subjects taught on the basis of professionally-oriented technological approach are formulated. The main problems of engineer-teacher training in the sphere of computer technology are focused in the article. It is also stated that the main components of methodological system of future engineer-teacher training acquire new coloring and require appropriate improvement according to professionally-oriented technological approach. It is concluded that the technological approach is now becoming a prerequisite for improving the quality of higher education, improving its content and enhancing professional competence of future engineersteachers. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject професійна освіта ua
dc.subject професійна підготовка інженерів-педагогів ua
dc.subject технологічний підхід ua
dc.subject професійно-орієнтований технологічний підхід ua
dc.subject vocational training ua
dc.subject engineer-teachers professional training ua
dc.subject technological approach ua
dc.subject professionally-oriented technological approach ua
dc.subject.classification 371.134:004 ua
dc.title Професійно-орієнтований технологічний підхід як засіб підготовки інженерів-педагогів ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics