Electronic Dragomanov Ukrainian
State University Repository

Підготовка вчителів трудового навчання у другій половині ХХ століття

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Ляшук, Ю. В.
dc.date.accessioned 2019-01-03T14:07:39Z
dc.date.available 2019-01-03T14:07:39Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Ляшук, Ю. В. Підготовка вчителів трудового навчання у другій половині ХХ століття / Ю. В. Лящук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 54. – С. 83-88. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22460
dc.description.abstract У статті підкреслено актуальність вивчення питання підготовки педагогічних кадрів, що здійснювали трудову підготовку учнівської молоді в різні історичні періоди, для сучасної педагогічної науки. Здійснено історико-педагогічний аналіз підготовки вчителів України до викладання трудового та виробничого навчання у загальноосвітніх закладах починаючи з 1950 років і до 1991 року; охарактеризовано освітні нормативно-правові документи, що визначали політику в галузі освіти України в ці роки; виокремлено етапи та провідні тенденції цього процесу за часів УРСР. Досліджено, що на першому етапі у ВНЗ здійснювалася підготовка майбутніх вчителів математики, фізики, природознавства, географії, хімії, що була лише пов’язана з трудовим і виробничим навчанням; на другому відбувалося становлення і розвиток системи підготовки вчителів трудового навчання у педагогічних інститутах. ua
dc.description.abstract The paper stressed the relevance of research into the teacher training that was performed labor training of students in different historical periods of modern pedagogy. Done historical and pedagogical analysis of training teachers to teach Ukraine labor and industrial training in secondary schools since 1950 and 1991; characterized educational normative legal documents that define policies for education Ukraine in those years; singled out the stages and key trends of this process in the days of the USSR. It's revealed that the first phase carried out in universities training future teachers of mathematics, physics, science, geography, chemistry, was only linked to employment and industrial training; the second was the establishment and development of training teachers of labor studies at educational institutions. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject історико-педагогічний аналіз ua
dc.subject постанови партії та уряду радянської держави за 1950–1991 з питань навчання фахівців із трудової підготовки ua
dc.subject вчителі трудового навчання ua
dc.subject historical and pedagogical analysis of statutes ua
dc.subject party and government of the Soviet state in 1950–1991 on training specialists in labor training ua
dc.subject labor training teachers ua
dc.subject.classification 93:378.011.3-051:62/69“19” ua
dc.title Підготовка вчителів трудового навчання у другій половині ХХ століття ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics