Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Вікові особливості розвитку основних компонентів координаційної та спеціальної підготовленості підлітків і юнаків у процесі багаторічних занять вільною боротьбою

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Волков, Л. В.
dc.contributor.author Захарків, С. Й.
dc.contributor.author Семенюшко, О. І.
dc.date.accessioned 2018-12-06T14:01:19Z
dc.date.available 2018-12-06T14:01:19Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Волков, Л. В. Вікові особливості розвитку основних компонентів координаційної та спеціальної підготовленості підлітків і юнаків у процесі багаторічних занять вільною боротьбою / Л. В. Волков, С. Й. Захарків, О. І. Семенюшко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – Вип. 8 (102). – С. 30-36. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22012
dc.description.abstract Результати теоретичних та експериментальних досліджень дозволяють визначитися зі змістом та реалізацією принципу відповідності педагогічних, тренувальних впливів закономірностям розвитку зростаючого організму. Цей принцип заснований на закономірностях гетерохронного розвитку рухових, координаційних та фізичних здібностей з обов`язковим виділенням їхніх сенситивних періодів у процесі спортивної підготовки. Теоретичне обґрунтування і практична реалізація даного принципу здійснена на основі вивчення вікових закономірностей розвитку основних компонентів координаційної та спеціальної підготовленості підлітків та юнаків 11-17 років у процесі багаторічних занять вільною боротьбою. ua
dc.description.abstract The results of theoretical and experimental research allow us to determine the content of the principle of conformity of the principle of the correspondence of pedagogical and training effects of the laws of development of the growing organism. This principle is based on the laws of the heterochronous development of motor (coordination) and physical abilities, with the mandatory allocation of their sessional periods in the process of physical training. Theoretical substantiation and practical realization of the principles of the given on the basis of the study of age patterns of development of the main components of the coordination and special preparedness of adolescents and boys 11-17 years in the process of long-term classes free-of-struggle. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject вільна боротьба ua
dc.subject координаційні здібності ua
dc.subject спеціальна підготовленість ua
dc.subject сенситивні періоди ua
dc.subject вікова періодизація ua
dc.subject free fight ua
dc.subject coordination abilities ua
dc.subject special preparedness ua
dc.subject sensational periods ua
dc.subject age periodization ua
dc.title Вікові особливості розвитку основних компонентів координаційної та спеціальної підготовленості підлітків і юнаків у процесі багаторічних занять вільною боротьбою ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics