Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Рольова гра, як засіб забезпечення міцності знань з англійської мови

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Комогорова, Марина Іванівна
dc.contributor.author Мусієнко, Олександр
dc.contributor.author Ступка, Владислав
dc.date.accessioned 2018-06-20T13:56:09Z
dc.date.available 2018-06-20T13:56:09Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Комогорова, М. І. Рольова гра, як засіб забезпечення міцності знань з англійської мови / М. І. Комогорова, О. Мусієнко, В. Ступка // Ключови въпроси в съвременната наука – 2018 : материали XIV Междунардна научна практична конференция, 15-22 април 2018 р. Volume 5 : Филологическите науки. - Софія : Бял ГРАД - БГ", 2018. – С. 11-13. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19655
dc.description Гра придатна для кожного виду роботи з мовою: у ході гри використовуються різноманітні граматичні структури, інтонаційні моделі, значний обсяг лексичного матеріалу. Оволодіти формами усного та писемного іншомовного спілкування за допомогою ігор набагато легше. Особливу ж ефективність має використання ігрових форм проведення уроків англійської мови у молодших класах. ua
dc.description.abstract У сучасних умовах модернізації шкільної освіти особливої актуальності набуває проблема опанування знань школярами, що є основою не тільки для їх особистої самореалізації, а й показником прогресу людства на основі розвитку знань кожної людини окремо. У такому контексті, не тільки з огляду на інтереси окремої людини, а й суспільства загалом, актуалізується необхідність озброєння школярів не просто багажем навчальної інформації, а якісними, міцними знаннями. Відповідно забезпечення міцності знань – одна із важливих та актуальних задач удосконалення організації процесу навчання. ua
dc.description.abstract In modern conditions of modernization of school education, the problem of mastering knowledge by schoolchildren, which is the basis not only for their personal self-realization, but also an indicator of human progress on the basis of the development of knowledge of each person separately, becomes a matter of particular importance. In this context, not only considering the interests of an individual, but society as a whole, the need to equip students is not just a luggage of educational information, but qualitative, solid knowledge. Accordingly, ensuring the knowledge of knowledge is one of the important and actual tasks of improving the organization of the learning process. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher м. Софія, Болгарія "Бял ГРАД - БГ ОДД" ua
dc.subject рольова гра ua
dc.subject міцність знань ua
dc.subject педагогічне забезпечення ua
dc.subject англійська мова ua
dc.subject процес навчання ua
dc.subject ensuring the proficiency ua
dc.subject role playing ua
dc.subject English language ua
dc.title Рольова гра, як засіб забезпечення міцності знань з англійської мови ua
dc.title.alternative Role playing as means of ensuring the proficiency of English language ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics