Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Особливості впровадження веб-квест технології в навчально-виховний процес

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Томаш, В. В.
dc.contributor.author Давидович, В. О.
dc.date.accessioned 2018-06-19T09:41:52Z
dc.date.available 2018-06-19T09:41:52Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Томаш, В. В. Особливості впровадження веб-квест технології в навчально-виховний процес / В. В. Томаш, В. О. Давидович // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 13 : Проблеми трудової та професійної підготовки : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - Вип. 9. - С. 87-91. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19633
dc.description.abstract У статті проаналізовано особливості застосування Веб-квест технології в навчальному процесі. Наведено оптимальну структуру Веб-квесту та здійснено порівняння Інтернет платформ для їх створення і розміщення в мережі Інтернет. Розвиток мережевих технологій дозволяє розширити межі спілкування, а також надає широкі можливості для створення нового навчального середовища. Це вимагає від сучасного вчителя не тільки знання своєї навчальної дисципліни і методики її викладання але й уміння орієнтуватися в сучасному інформаційному середовищі. Ефективне використання мультимедіа, електронних бібліотек, віртуальних лабораторій, практикумів, створення інформаційно-освітнього середовища піднімає процес навчання на якісно новий рівень. ua
dc.description.abstract В статье проанализированы особенности применения Веб-квест технологии в учебном процессе. Приведена оптимальная структура Веб-квеста и проведено сравнение Интернет платформ для их создания и размещения в сети Интернет. Развитие сетевых технологий позволяет расширить границы общения, а также предоставляет широкие возможности для создания новой учебного среды. Это требует от современного учителя не только знания своей учебной дисциплины и методики ее преподавания, но и умение ориентироваться в современной информационной среде. Эффективное использование мультимедиа, электронных библиотек, виртуальных лабораторий, практикумов, создание информационно-образовательной среды поднимает процесс обучения на качественно новый уровень. ua
dc.description.abstract The article analyzes the peculiarities of the application of WebQuest technology in the educational process. The comparison of the Internet platforms for conducting web quests is given. The development of network technologies allows us to expand the boundaries of communication, and also provide sample opportunities for creating a new learning environment. This requires from the modern teacher not only the know ledge of its academic discipline and the methods of its teaching, but also the ability to navigate in the modern information environment. Effective use of multimedia, electronic libraries, virtual laboratories, work shops, creating an information and educational environment raises the learning process to a new level. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject освітні технології ua
dc.subject Веб-квест ua
dc.subject педагогічні інновації ua
dc.subject інтерактивні технології навчання ua
dc.subject Веб 2.0 ua
dc.subject образовательные технологии ua
dc.subject педагогические инновации ua
dc.subject интерактивные технологии обучения ua
dc.subject educational technology ua
dc.subject Web Quest ua
dc.subject pedagogical innovation ua
dc.subject interactive learning technologies ua
dc.subject Web 2.0. ua
dc.subject.classification 378.091.33-027.22:004.774.6 ua
dc.title Особливості впровадження веб-квест технології в навчально-виховний процес ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics