Electronic Dragomanov Ukrainian
State University Repository

Формування професійної культури майбутніх фахівців народних художніх промислів

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Колісник-Гуменюк, Юлія Ігорівна
dc.date.accessioned 2018-06-08T07:22:45Z
dc.date.available 2018-06-08T07:22:45Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Колісник-Гуменюк, Ю. І. Формування професійної культури майбутніх фахівців народних художніх промислів / Ю. І. Колісник-Гуменюк // Освітологічний дискурс : Електронне наукове фахове видання. - 2015. - № 2 (10). - С. 150-158. ua
dc.identifier.issn 2312-5829
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19508
dc.description.abstract У статті акцентується увага на потребі вдосконалення системи професійної освіти з метою підготовки фахівців, які б відповідали світовим стандартам. Розглядається роль професійної культури, мета якої полягає у підвищенні рівня загальної культури особистості через: формування в учнів творчого мислення; реалізацію професійної спрямованості змісту освіти; розкриття професійних якостей; створення умов для розвитку особистісних якостей майбутніх фахівців художнього профілю. ua
dc.description.abstract The article focuses on the need to improve system of vocational education to train specialists that meet international standards. Examines the role of the professional culture, the aim of which is to raise overall culture of personality through: the formation of students' creative thinking; implementation of professional orientation of the content of education; disclosure of professional qualities; creation of conditions for development of personal qualities of future professionals of artistic specialization. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Київський університет імені Бориса Гринченка ua
dc.subject художня професійно-технічна освіта ua
dc.subject художній профіль ua
dc.subject фахівець ua
dc.subject гуманізація ua
dc.subject професійна культура ua
dc.subject art vocational education ua
dc.subject artistic specialization ua
dc.subject specialist ua
dc.subject humanization ua
dc.subject professional culture ua
dc.subject.classification 377.1. ua
dc.title Формування професійної культури майбутніх фахівців народних художніх промислів ua
dc.title.alternative Formation of professional culture of future specialists of folk art crafts ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics