Electronic Dragomanov Ukrainian
State University Repository

Психологічний статус і мовленнєві порушення та їх корекція у дітей з хронічним гастродуоденітом, асоційованим з НР-інфекцією

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Лукашук, І. В.
dc.contributor.author Молочек, А. Ю.
dc.contributor.author Ходаківська, С. П.
dc.contributor.author Лукашук, В. Д.
dc.date.accessioned 2017-12-14T15:51:34Z
dc.date.available 2017-12-14T15:51:34Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Психологічний статус і мовленнєві порушення та їх корекція у дітей з хронічним гастродуоденітом, асоційованим з НР-інфекцією / І. В. Лукашук, А. Ю. Молочек, С. П. Ходаківська, В. Д. Лукашук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. - Вип. 23. - С. 346-350. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17138
dc.description.abstract У роботі наведені результати психологічного та логопедичного обстеження дітей у віці 7-18 років з хронічним гастродуоденітом, асоційованим з Helicobacter pylori-інфекцією. Вивчали особливості психологічної адаптації та впливу корекційно-розвивальної логопедичної допомоги з метою оптимізації лікування. Включення в комплексне лікування хронічного гастродуоденіту послідовної антигелікобактерної терапії, проведення психо- та логопедичної корекції підвищує ефективність терапії, ліквідує мовленнєві порушення і підвищує психологічну адаптацію дітей. ua
dc.description.abstract В работе представлены результаты психологического и логопедического обследования детей в возрасте 7-18 лет с хроническим гастродуоденитом, ассоциированным с Helicobacter pylori-инфекцией. Изучали особенности психологической адаптации и влияния коррекционно-развивающей логопедической помощи с целью оптимизации лечения. Включение в комплексное лечение хронического гастродуоденита последовательной антигеликобактерной терапии, проведение психо- и логопедической коррекции повышает эффективность терапии, ликвидирует нарушения речи и повышает психологическую адаптацию детей. ua
dc.description.abstract The results of a psychological examination and speech therapy in children aged 7-18 years with chronic gastroduodenitis associated with Helicobacter pylori infection are presented in this article. We studied the peculiarities of psychological adjustment and the effect of correctional and developing speech therapy aid in order to optimize treatment. Inclusion in the complex treatment of chronic gastroduodenitis anti Helicobacter pylori therapy, conducting psychocorrection and speech therapy increases the effectiveness of therapy, the psychological adaptation of children and eliminates the violations of speech. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject хронічний гастродуоденіт ua
dc.subject асоційований з Helicobacter pylori ua
dc.subject мовленнєві порушення ua
dc.subject корекційно- розвивальна логопедична допомога ua
dc.subject діти ua
dc.subject хронический гастродуоденит ua
dc.subject ассоциированный с Helicobacter pylori ua
dc.subject нарушения речи ua
dc.subject коррекционно-развивающая логопедическая помощь ua
dc.subject дети ua
dc.subject chronic gastroduodenitis associated with Helicobacter pylori infection ua
dc.subject psychovegetative syndrome ua
dc.subject speech disorders ua
dc.subject correctional and developing speech therapy ua
dc.subject children ua
dc.subject.classification 376 ua
dc.title Психологічний статус і мовленнєві порушення та їх корекція у дітей з хронічним гастродуоденітом, асоційованим з НР-інфекцією ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics