Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Крітеріальна оцінка рівня перцептивно-когнітивного розвитку у дітей з інтелектуальною недостатністю

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Шевцова, Я. В.
dc.date.accessioned 2017-12-14T11:54:05Z
dc.date.available 2017-12-14T11:54:05Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Шевцова, Я. В. Крітеріальна оцінка рівня перцептивно-когнітивного розвитку у дітей з інтелектуальною недостатністю / Я. В. Шевцова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. - Вип. 23. - С. 285-289. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17119
dc.description.abstract Наукова стаття присвячена розробці крітеріальної оцінки рівня перцептивно-когнітивного розвитку дітей з інтелектуальною недостатністю. Автор представляє новий спосіб визначення ступеню порушень когнітивних функцій у дітей молодшого шкільного віку на підставі регістрації об'єктивних параметрів зорових сенсомоторних реакцій з використанням сучасних апаратно-програмних технологій. ua
dc.description.abstract Научная статья посвящена разработке критериальной оценки уровня перцептивно-когнитивного развития детей с интеллектуальной недостаточностью. Автор представляет новый способ определения степени нарушений когнитивных функций у детей младшего школьного возраста на основе регистрации объективных параметров зрительных сенсомоторных реакций с использованием современных аппаратно-программных технологий. ua
dc.description.abstract Scientific article to posveschena development of criterion estimation of level perceptivno-kognitivnogo development of children with intellectual insufficiency. An author presents the new method of determination of degree of violations of kognitivnykh functions for the children of midchildhood on the basis of registration of objective parameters of zritel'nikh of sensomotor reactions with the use of modern vehicle programmatic technologies. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject перцептивно – когнітивний розвиток дітей ua
dc.subject об'єктивні параметри зорових сенсомоторних реакцій ua
dc.subject інтелектуальна недостатність ua
dc.subject перцептивно-когнитивное развитие детей ua
dc.subject объективные параметры зрительних сенсомоторных реакций ua
dc.subject интеллектуальная недостаточность ua
dc.subject perceptivno is kognitivnoe development of children ua
dc.subject objective parameters of zritel'nikh of sensomotor reactions ua
dc.subject intellectual insufficiency ua
dc.subject.classification 376 ua
dc.title Крітеріальна оцінка рівня перцептивно-когнітивного розвитку у дітей з інтелектуальною недостатністю ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics