Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Особливості складних синтаксичних конструкцій у мовленні дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Махукова, Т. В.
dc.contributor.author Лінгарт, А. К.
dc.date.accessioned 2017-12-07T14:49:17Z
dc.date.available 2017-12-07T14:49:17Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Махукова, Т. В. Особливості складних синтаксичних конструкцій у мовленні дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку / Т. В. Махукова, А. К. Лінгарт // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. - Вип. 23. - С. 155-159. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16922
dc.description.abstract У статті розкривається послідовний процес оволодіння дитиною синтаксисом складнопідрядного речення в онтогенезі та здійснюється психолінгвістичний аналіз особливостей конструкцій з підрядним зв’язком у мовленні дошкільників із ЗПР. ua
dc.description.abstract В статье освещается последовательный процесс овладения ребенком синтаксисом сложноподчиненного предложения в онтогенезе и осуществляется психолингвистический анализ особенностей конструкций с подчинительной связью в речи дошкольников с ЗПР. ua
dc.description.abstract The article highlights the sequential process of learning the syntax of the complex sentence in ontogeny by a child and is psycholinguistic analysis of the features of structures with subordinate connection in the speech of preschool children with mental retardation. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject дошкільники із ЗПР ua
dc.subject етапи засвоєння складного речення в онтогенезі ua
dc.subject логічні відношення дійсності ua
dc.subject синтаксичні конструкції з підрядним зв’язком ua
dc.subject вербально-логічні здібності ua
dc.subject дошкольники с ЗПР ua
dc.subject этапы усвоения сложного предложения в онтогенезе ua
dc.subject логические отношения действительности ua
dc.subject синтаксические конструкции с подчинительной связью ua
dc.subject вербально-логические способности ua
dc.subject preschool children with mental retardation ua
dc.subject the stages of learning of a complex sentence in the ontogeny ua
dc.subject logical relations of reality ua
dc.subject syntax with subordinate connection ua
dc.subject verbal and logical abilities ua
dc.subject.classification 376 ua
dc.title Особливості складних синтаксичних конструкцій у мовленні дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics