Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Багатоплановість блогу : єдність та розмаїття функціональних характеристик

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Страшко, Ірина Володимирівна
dc.date.accessioned 2017-11-22T15:07:15Z
dc.date.available 2017-11-22T15:07:15Z
dc.date.issued 2017-11
dc.identifier.citation Страшко, І. В. Багатоплановість блогу : єдність та розмаїття функціональних характеристик / І. В. Страшко // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки : наук. вісник : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 125. - С. 315-318. ua
dc.identifier.issn 2076–1554
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16659
dc.description.abstract Аналізується специфіка блогів, зокрема на рівні їхнього перетворення у один із способів освоєння людиною суспільної проблематики. Метою публікації є аналіз тенденцій їх використання, виявлення їхніх особливостей, значення та ролі у суспільстві. Існування блогів сьогодні висвітлює кілька смислових напластувань: блог як мова, як діяльність (блогінг), як жанр, навіть як символ дигітальної епохи. Тобто все те, що виявилося прокресленим у блозі з його ступенями «еволюційного» розвитку: від звичайного онлайн-щоденника з відображенням рефлексії автора щодо особистого життя до публічної «промови» у мережі; власне текст і формат блогу як умова засвоєння загальнолюдського досвіду; його існування як цифрової «проекції» часу, що розгортається на тлі соціально-політичного контексту тощо. ua
dc.description.abstract The paper explores blogs specifics, in terms of their transformation into one of the ways of comprehending social reality and reacting to it. The purpose of the article is to analyze trends in blogs use, and to identify their peculiarities, value, and role in contemporary society. Blog existence highlights several layers: blog as a language, as an activity (blogging), as a genre, as a symbol of the digital age. Everything that was revealed with its stages of «evolutionary» development: from the typical online diary, which reflects author’s thoughts on personal life to the public «speech» in the network; a text itself and its format as a condition for assimilation of the common human experience; its existence as a digital «reflection» of time, unfolding on socio– political background ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher «Видавництво «Гілея» ua
dc.subject комунікація ua
dc.subject мова ua
dc.subject мережа ua
dc.subject communication ua
dc.subject language ua
dc.subject network ua
dc.title Багатоплановість блогу : єдність та розмаїття функціональних характеристик ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics