Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Сучасні моделі та підходи до надання освітніх послуг дітям раннього віку з особливими потребами

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Федорович, Л. О.
dc.date.accessioned 2017-11-22T10:26:00Z
dc.date.available 2017-11-22T10:26:00Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Федорович, Л. О. Сучасні моделі та підходи до надання освітніх послуг дітям раннього віку з особливими потребами / Л. О. Федорович // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 32. Ч. 2. - С. 191-196. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16619
dc.description.abstract У статті розглядаються сучасні підходи у вирішенні проблем у сфері виховання і навчання дітей раннього віку з особливими потребами, а саме сучасні моделі та підходи до надання освітніх послуг в немовлячому і ранньому дитинстві. У сучасному світі кожній дитині гарантовано право на розвиток, виховання і освіту з урахуванням її індивідуальних особливостей і вікових можливостей ("Конвенція про права дитини" (1989), "Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей" (1993) та ін.). Процес організації і здійснення виховання і навчання дітей раннього віку знаходиться у стадії теоретичного пошуку і практичного переходу від інтеграції до інклюзії. Тому, пошук підходів і моделей організації надання освітніх послуг, як профілактики і допомоги дітям раннього віку та їх сім’ям, зокрема з особливими потребами серед фахівців зростає, що є потужним стимулом для становлення системи ранньої допомоги дітям і модернізації системи спеціальної освіти в цілому. ua
dc.description.abstract В статье рассматриваются современные подходы в решении проблем в сфере воспитания и обучения детей раннего возраста с особенными потребностями, а именно современные подходы и модели к предоставлению образовательных услуг в младенчестве и раннем детстве. В современном мире каждому ребёнку гарантировано право на развитие, воспитание и образование с учётом его индивидуальных особенностей и возрастных возможностей («Конвенция о правах ребёнка» (1989), «Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей» (1993) и др.). Процесс организации и осуществления воспитания и обучения детей раннего возраста находится в стадии теоретического поиска и практического перехода от интеграции к инклюзии. Поэтому, поиск подходов и моделей оказания образовательных услуг, как профилактики и помощи детям раннего возраста и их семьям, а именно с особенными потребностями среди специалистов возрастает, что является мощным стимулом для развития системы ранней помощи детям и модернизации системы специального образования в целом. ua
dc.description.abstract The article discusses the modern approaches to solving of the problems in education and development of early age children with health limitations, namely models and approaches to provision of learning services for infants and early age children. In the today's world, every child shall be guaranteed the right to development, education and training with taking into account his/her individual characteristics and age features (Convention on the Rights of the Child (1989), World Declaration on the Survival, Protection and Development of Children (1993) and others). Now, the process of organization and implementation of the integrated education for early age children is at the stage of theoretical researches and practical transition from integration to inclusion. Therefore, the professionals search new approaches and ways to provide high-quality prevention, psychological and educational assistance to early age children with special needs, which is a powerful drive for development of an early intervention system for children and modernization of the special education system as a whole. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject дитина ua
dc.subject розвиток ua
dc.subject виховання ua
dc.subject навчання ua
dc.subject допомога ua
dc.subject підхід ua
dc.subject програма ua
dc.subject ребенок ua
dc.subject развитие ua
dc.subject воспитание ua
dc.subject обучение ua
dc.subject помощь ua
dc.subject подход ua
dc.subject программа ua
dc.subject child ua
dc.subject development ua
dc.subject education ua
dc.subject training ua
dc.subject assistance ua
dc.subject approach ua
dc.subject program ua
dc.subject.classification 376 ua
dc.title Сучасні моделі та підходи до надання освітніх послуг дітям раннього віку з особливими потребами ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics