Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Теоретичний аналіз проблеми виховання дитини в сім'ї батьків з інвалідністю

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Рибак, О. А.
dc.date.accessioned 2017-11-09T10:38:37Z
dc.date.available 2017-11-09T10:38:37Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Рибак, О. А. Теоретичний аналіз проблеми виховання дитини в сім'ї батьків з інвалідністю / О. А. Рибак // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. - Вип. 29. - С. 78-83. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16412
dc.description.abstract Стаття присвячена аналізу теоретичних аспектів проблеми становлення особистості здорової дитини в сім'ях, де батьки мають інвалідність, з метою подальшого її практичного дослідження. Розкрито питання прав і свобод осіб з інвалідністю, закріплених законодавчо в Україні; подана коротка характеристика різних категорій людей з особливими потребами та визначені найбільш поширені проблеми тієї чи іншої категорії людей з інвалідністю; проаналізовано, як ці проблемні питання можуть впливати на функціонування сім'ї; подані загальні аспекти психологічного та особистісного розвитку дитини з метою визначення впливу фактору інвалідності батьків на цей розвиток. Зазначені характеристики зрілої особистості, - таким чином, акцентується увага на головному завданні будь-якої сім'ї (в тому числі і в сім'ї, де батьки мають інвалідність) - забезпечення фізичного та психічного здоров'я дитини. ua
dc.description.abstract Статья анализирует теоретические аспекты проблемы становления личности здорового ребенка семье, где родители имеют инвалидность. Описаны права и свободы людей с инвалидностью, что закреплены законодательством Украины; представлена короткая характеристика разных категорий людей с особыми потребностями и указаны наиболее распространенные проблемы, с которыми стыкаются представители той или иной категории инвалидности, а также проанализировано, как эти проблемы могут влиять на выполнение семейных функций; представлены общие аспекты психологического и личностного развития ребенка с целью определения того, как влияет фактор инвалидности родителей на это развитие. В статье указаны характеристики зрелой личности, таким образом, акцентируется внимание на главном задании любой семьи - воспитание психически и физически здорового ребенка. ua
dc.description.abstract The paper analyzes the theoretical aspects of identity formation healthy child in families where parents have a disability. Solved question of the rights and freedoms of persons with disabilities enshrined in law in Ukraine; A brief description of the various categories of people with disabilities and listed the most common problems of a category of people with disabilities, and analyzed how these problem areas can affect the functioning of the family; The general aspects of psychological and personal development of children, to determine what impact factor disability parents to this development. The article lists the characteristics of a mature person, do so, focuses on the main task of any family - the physical and mental health of the child. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject сім'я ua
dc.subject батьки з інвалідністю ua
dc.subject дитина з типовим розвитком ua
dc.subject зріла особистість ua
dc.subject людина з особливими потребами ua
dc.subject семья ua
dc.subject родители с инвалидностью ua
dc.subject ребенок с типичным развитием ua
dc.subject зрелая личность ua
dc.subject семейное воспитание ua
dc.subject family ua
dc.subject parents with disabilities ua
dc.subject a mature person ua
dc.subject a child with typical development ua
dc.subject family edycation ua
dc.subject.classification 37.018.11 ua
dc.title Теоретичний аналіз проблеми виховання дитини в сім'ї батьків з інвалідністю ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics