Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Функції займенника у сполученні з числівником

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Дзюман, Н. П.
dc.date.accessioned 2017-11-01T14:58:59Z
dc.date.available 2017-11-01T14:58:59Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Дзюман Н. П. Функції займенника у сполученні з числівником / Н. П. Дзюман // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 8. – C. 18-22. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16216
dc.description.abstract Стаття присвячена аналізу прономінативних словосполучень із залежним компонентом числівником та нумеральних словосполучень із залежним компонентом займенником; з‘ясуванню функцій займенникових слів у їх складі. ua
dc.description.abstract Статья посвящена анализу прономинативных словосочетаний с зависимым компонентом числительным и нумеральных словосочетаний с зависимым компонентом местоимением; выяснению функций местоименных слов в их составе. ua
dc.description.abstract The article is dedicated to analysis of pronominative phrases with dependent component of numerals and numerate phrases with dependent component of pronouns; clarify the functions of pronouns in the phrases. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject займенникові словосполучення ua
dc.subject числівникові словосполучення ua
dc.subject местоименные словосочетания ua
dc.subject числительные словосочетания ua
dc.subject pronoun phrases ua
dc.subject numerate phrases ua
dc.subject.classification 811.161.2‘367.4 ua
dc.title Функції займенника у сполученні з числівником ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics