Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Періодизація розвитку методики викладання квантової фізики у старшій школі

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Терещук, С. І.
dc.date.accessioned 2017-09-12T13:42:24Z
dc.date.available 2017-09-12T13:42:24Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Терещук, С. І. Періодизація розвитку методики викладання квантової фізики у старшій школі / С. І. Терещук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 3 : Фізика і математика у вищій і середній школі : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – Вип. 12. – C. 71-79. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15528
dc.description.abstract Викладено результати аналізу історичних аспектів розвитку методики викладання квантової фізики в старшій школі та представлено її періодизацію як різновид класифікації, яка з точки зору формальної логіки полягає у розбитті множини об'єктів на окремі класи за такими ознаками: за розвитком нових понять у фізичній науці; за становленням і розвитком двоступеневої системи фізичної освіти; за розвитком основних ідей, принципів та інновацій у методичній науці. На підставі такого підходу запропоновано структурні одиниці нової методичної системи навчання квантової фізики в старшій школі, що враховує сучасні тенденції розвитку системи фізичної освіти в національній школі. ua
dc.description.abstract Изложены результаты анализа исторических аспектов развития методики преподавания квантовой физики в старшей школе. Представлена ее периодизация как разновидность классификации, которая с точки зрения формальной логики состоит в разбиении множества объектов на отдельные классы по следующим признакам: по развитию новых понятий в физической науке, по развитию двухступенчатой системы физического образования, по развитию основных идей, принципов и инноваций в методической науке. На основании такого подхода предложены структурные единицы новой методической системы изучения квантовой физики в старшей школе, учитывающей современные тенденции образовательных процессов. ua
dc.description.abstract Results of the analysis of historical aspects of development of a technique of teaching of quantum physics at the senior school are stated. Its periodization as a version of classification which from the point of view of formal logic consists in splitting of set of objects into separate classes to following signs is presented: on development of new concepts of a physical science, on development of two-level system of physical formation, on development of the basic ideas, principles and innovations in a methodical science. On the basis of such approach structural units of new methodical system of studying of quantum physics at the senior school considering modern lines of educational processes are offered. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject періодизація ua
dc.subject квантова фізика ua
dc.subject методична система ua
dc.subject периодизация ua
dc.subject квантовая физика ua
dc.subject методическая система ua
dc.subject periodization ua
dc.subject quantum physics ua
dc.subject methodical system ua
dc.subject.classification 539.1(07) ua
dc.title Періодизація розвитку методики викладання квантової фізики у старшій школі ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics