Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Математичні предметні дії та їх освоєння у навчанні на засадах діяльнісного підходу

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Євсеєва, О. Г.
dc.date.accessioned 2017-09-08T11:10:05Z
dc.date.available 2017-09-08T11:10:05Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Євсеєва, О. Г. Математичні предметні дії та їх освоєння у навчанні на засадах діяльнісного підходу / О. Г. Євсеєва // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 3 : Фізика і математика у вищій і середній школі : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 8 : Ювілейний випуск з нагоди 80-річчя з дня народження доктора педагогічних наук, професора З. І. Слєпкань. – С. 53-60. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15443
dc.description.abstract У статті наведено основні види математичних предметних дій. Проаналізовано можливості використання теорії поетапного формування розумових дій під час навчання математики у вищій школі. Розглянуто п’ять етапів освоєння математичних предметних дій: ознайомлювально-мотиваційний етап, етап матеріалізованої форми, етап мовної форми вголос, етап мовної форми про себе, етап автоматизованої форми дії. ua
dc.description.abstract В статье приведены основные виды математических предметных действий. Проанализированы возможности использования теории поэтапного формирования умственных действий при обучении математике в высшей школе. Рассмотрены пять этапов освоения математических предметных действий: вводно-мотивационный этап, этап материализованной формы, этап громко речевой формы, этап речевой формы про себя, этап автоматизированной формы действия. ua
dc.description.abstract The main types of mathematical subject actions are resulted in the article. Possibilities of the use of the mental actions stage-by-stage forming theory at teaching of high mathematics are analyzed. Five stages of mastering of mathematical subject actions are considered: introductory-motivational stage, stage of materialized form, stage loud linguistic form, stage of linguistic form about itself, stage of the automated form of action. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject математика у вищій школі ua
dc.subject дія ua
dc.subject форми дії ua
dc.subject математика в высшей школе ua
dc.subject действие ua
dc.subject формы действия ua
dc.subject mathematical subject ua
dc.subject action ua
dc.subject form of action ua
dc.title Математичні предметні дії та їх освоєння у навчанні на засадах діяльнісного підходу ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics