Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Роль комп'ютерних технологій в підготовці фахівця економічного профілю

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Хоменко, С. В.
dc.date.accessioned 2017-04-20T10:47:34Z
dc.date.available 2017-04-20T10:47:34Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Хоменко С. В. Роль комп'ютерних технологій в підготовці фахівця економічного профілю / С. В. Хоменко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. - Вип 19 (29). - С. 168-170 ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13590
dc.description.abstract Стаття присвячена актуальній проблемі – формуванню економічних знань засобами комп’ютерних технологій. Розглянуті технології навчання та структура методики формування економічних знань у майбутніх інженерів-педагогів. ua
dc.description.abstract Статья посвящена актуальной проблеме – формированию экономических знаний средствами компьютерных технологий. Рассмотрены технологии обучения та структура методики формирования экономических знаний будущих инженеров-педагогов. ua
dc.description.abstract Article is devoted an actual problem – to formation of economic knowledge at the future teachers of technical disciplines by means of computer technologies. Technologies of training that structure of a technique of formation of economic knowledge of the future engineers-teachers are considered. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject економічні знання ua
dc.subject комп’ютерні технології ua
dc.subject інформаційні технології ua
dc.subject методика ua
dc.subject технологія ua
dc.subject экономические знания ua
dc.subject компьютерные технологии ua
dc.subject информационные технологии ua
dc.subject методика ua
dc.subject технология ua
dc.subject economic knowledge ua
dc.subject computer technology ua
dc.subject information technology ua
dc.subject methodology ua
dc.subject technology ua
dc.subject.classification 378.147.1:004:33 ua
dc.title Роль комп'ютерних технологій в підготовці фахівця економічного профілю ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics