Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Потенціал андрагогічного підходу до формування професійної мобільності майбутніх фахівців

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Герасимова, І. Г.
dc.date.accessioned 2017-04-14T11:54:48Z
dc.date.available 2017-04-14T11:54:48Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Герасимова І. Г. Потенціал андрагогічного підходу до формування професійної мобільності майбутніх фахівців / І. Г. Герасимова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. - Вип 19 (29). - С. 7-11 ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13519
dc.description.abstract У статті розглядається проблема необхідності формування професійної мобільності сучасного фахівця. Аналізується можливість застосування з цією метою потенціалу андрагогічного підходу, розглядаються його особливості. Актуалізується необхідність методичного забезпечення його застосування у навчально- виховному процесі ВНЗ. ua
dc.description.abstract В статье рассматривается проблема формирования профессиональной мобильности современного специалиста. Анализируется возможность использования с этой целью потенциала андрагогического подхода, рассматриваются его особенности. Актуализируется необходимость методического обеспечения его использования в учебно-воспитательном процессе вуза. ua
dc.description.abstract This article examines the problem of necessity of forming professional mobility of modern specialist. Analyze possibility of using potential of andragogical approach, examine its features. Actualize necessity of teaching material supply and its using in high education process. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject професійна підготовка ua
dc.subject професійна мобільність ua
dc.subject андрагогічний підхід ua
dc.subject профессиональная подготовка ua
dc.subject профессиональная мобильность ua
dc.subject андрагогический подход ua
dc.subject professional training ua
dc.subject professional mobility ua
dc.subject andragogical approach ua
dc.subject.classification 378 ua
dc.title Потенціал андрагогічного підходу до формування професійної мобільності майбутніх фахівців ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics