Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Соціальні страхи в процесі соціалізації особистості

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Гузенко, Віра Анатоліївна
dc.date.accessioned 2017-04-12T12:13:50Z
dc.date.available 2017-04-12T12:13:50Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Гузенко В. А. Соціальні страхи в процесі соціалізації особистості / В. А. Гузенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. - Серія 12 : Психологічні науки, Вип. 1 (46). - С. 96-103 ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13443
dc.description.abstract Стаття присвячена проблемі соціальних страхів у осіб підліткового та юнацького віку. Автор представила результати багаторічного дослідження заявленої проблеми. Описано динаміку соціальних страхів у підлітковому та юнацькому вікових періодах. Визначено, що соціальні страхи сучасних підлітків і юнаків виражені на низькому рівні. Для підлітків більш актуальними є шкільні тривоги, ніж соціальні страхи. Тим не менш, у юнацтва соціальні страхи слабше виражені, ніж у підлітків. Автор доходить висновку, що соціальні страхи в підлітковому віці є швидше «соціально запозиченими» і знижуються в юнацькому віці завдяки подоланню соціальних ситуацій, які з ними пов'язані. Загострення соціальних страхів у підлітковому віці порушує здорове функціонування психіки і може бути причиною прикордонного розладу або суїцидних намірів. ua
dc.description.abstract The article is devoted to teens and youths social fears. Author presented the results of a multiyear study of the declared problem. The dynamics of social fears in teen and youth age periods was described. It was determined that modern teenagers and young men have low social fears. For teenagers school anxiety is more relevant than social fears. But youth social fears are weaker than adolescents' social fears. The author comes to conclusion that social fears at teenage age are more "socially borrowed" and reduced in youth by overcoming social situations that are associated with them. The aggravation of social fears at teenage age violates the healthy functioning of the psyche and may be the cause of borderline disorder or suicidal intentions. ua
dc.description.abstract Статья посвящена проблеме социальных страхов у лиц подросткового и юношеского возраста. Автор представила результаты многолетнего исследования заявленной проблемы. Описана динамика социальных страхов в подростковом и юношеском возрастных периодах. Определено, что социальные страхи современных подростков и юношей выражены на низком уровне. Для подростков более актуальными являются школьные тревоги, чем социальные страхи. Тем не менее, у юношества социальные страхи слабее, чем у подростков. Автор приходит к выводу, что социальные страхи в подростковом возрасте являются скорее «социально заимствованными» и снижаются в юношеском возрасте благодаря преодолению социальных ситуаций, которые с ними связаны. Обострение социальных страхов в подростковом возрасте нарушает здоровое функционирование психики и может быть причиной пограничного расстройства или суицидальных намерений. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject підлітковий і юнацький вік ua
dc.subject соціальні страхи ua
dc.subject розвиток особистості ua
dc.subject adolescence and early adulthood ua
dc.subject social fears ua
dc.subject personal development ua
dc.subject rastrojstva personality ua
dc.subject подростковый и юношеский возраст ua
dc.subject социальные страхи ua
dc.subject развитие личности ua
dc.subject расстройства личности ua
dc.subject.classification 316.613.4 ua
dc.title Соціальні страхи в процесі соціалізації особистості ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics