Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Роль екологічної освіти у збереженні біологічного різноманіття національного природного парку «Синевир»

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Бабічин, Ю. Ю.
dc.date.accessioned 2017-04-12T07:16:43Z
dc.date.available 2017-04-12T07:16:43Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Бабічин Ю. Ю. Роль екологічної освіти у збереженні біологічного різноманіття національного природного парку «Синевир» / Ю. Ю. Бабічин // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. - Серія 20: Біологія, Вип. 6. - С. 131 - 135 ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13413
dc.description.abstract Екологічна освіта – один із пріоритетів НПП «Синевир», оскільки вважається важливою ланкою становлення гармонійного суспільства. Національний парк став центром організації екологічної освіти і виховання у регіоні верхів’я Тереблянської долини Закарпаття, цілеспрямованого впливу на світобачення, поведінку, діяльність населення в напрямку формування екологічної культури і притягнення місцевих жителів до збереження біологічного різноманіття. ua
dc.description.abstract Environmental education - one of the priorities of the NPP «Synevir», as it is considered an important link in the formation of a harmonious society. National Park became the center of the organization of environmental education in the region of the upper valley Tereblyanske Transcarpathia, purposeful influence on the attitudes, behavior, activities of the population in the direction of formation of ecological culture and the involvement of local people to conserve biological diversity, using various methods. ua
dc.description.abstract Экологическое образование - один из приоритетов НПП «Синевир», поскольку считается важным звеном становления гармоничного общества. Национальный парк стал центром организации экологического образования и воспитания в регионе верховья Тереблянской долины Закарпатья, целенаправленного воздействия на мировоззрение, поведение, деятельность населения в направлении формирования экологической культуры и привлечение местных жителей к сохранению биологического разнообразия. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова ua
dc.subject Національний природний парк «Синевир» ua
dc.subject екологічна освіта ua
dc.subject екологічне мислення ua
dc.subject екологічна культура ua
dc.subject біологічне різноманіття ua
dc.subject.classification 37. 015. 31: 502 ( 477. 87) ua
dc.title Роль екологічної освіти у збереженні біологічного різноманіття національного природного парку «Синевир» ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics