Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Особливості мобілізації неспецифічних механізмів адаптації в умовах фізичного стреса в юнацькому віці

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Левченко, В. А.
dc.date.accessioned 2017-04-07T10:15:23Z
dc.date.available 2017-04-07T10:15:23Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Левченко В. А. Особливості мобілізації неспецифічних механізмів адаптації в умовах фізичного стреса в юнацькому віці / В. А. Левченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : збірник наукових праць. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Вип. 3 (58) / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол. В. П. Андрущенко [та ін.]]. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. – C. 73-76 ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13293
dc.description.abstract Проведеними дослідженнями встановлено, що в хлопців і дівчат юнацького віку, які систематично тренувалися в спортивних секціях, на висоті стрес-тесту помірно підвищувалися показники кортизолу і тестостерону. Серед молодих людей, які не займалися фізичною підготовкою виявлено зниження показників тестостерону на висоті навантаження. При цьому приріст кортизолу на висоті стрес-тесту переважав результат отриманий серед тренованої молоді. В дівчат з проявами соматоформної вегетативної дисфункції, базальний показник тестостерону був достовірно нижчий від результатів отриманих у двох попередніх групах, а на висоті навантаження він додатково знижувався на тлі значного підвищення показників кортизолу. Дослідження тестостерон-кортизолового співвідношення може бути додатковим маркером дезадаптації до фізичних навантажень в юнацькому віці. ua
dc.description.abstract Проведенными исследованиями установлено, что у юношей и девушек, которые систематически занимались в спортивных секциях, на высоте стресс-теста показатели кортизола и тестостерона умеренно повышались. Среди молодых людей, которые не занимались физической подготовкой выявлено снижение показателей тестостерона на высоте нагрузки у девушек на 11,84 %, у юношей – на 5,23 %. При этом прирост кортизола на высоте стресс-теста превышал результат, полученный в первой группе. У девушек с соматоформной вегетативной дисфункцией, базальный показатель тестостерона был достоверно ниже результатов полученных в двух предыдущих группах, а на высоте нагрузки он дополнительно снижался на фоне значительного повышения показателей кортизола . Исследование тестостерон-кортизолового соотношения может быть дополнительным маркером дезадаптации к физическим нагрузкам в юношеском возрасте. ua
dc.description.abstract Research evidence that young men and women who regularly engaged in sports sections, at the height of the stress test parameters of cortisol and testosterone moderately increased. Among young people who do not engage in physical training revealed declines in testosterone at the height of the load - at 11.84% for girls, young men - at 5.23%. The increase of cortisol at a height greater than the stress test results obtained in the first group. Girls with somatoform autonomic dysfunction, basal testosterone index was significantly lower than the results obtained in the two previous groups, and at the height of the load it is further reduced by a significant increase of cortisol indicators. Investigation of testosterone cortisol ratio may be an additional marker maladjustment to physical stress in adolescence. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова ua
dc.subject кортизол ua
dc.subject тестостерон ua
dc.subject стрес-тест ua
dc.subject кортизол ua
dc.subject тестостерон ua
dc.subject стресс-тест ua
dc.subject cortisol ua
dc.subject testosterone ua
dc.subject the stress-test ua
dc.title Особливості мобілізації неспецифічних механізмів адаптації в умовах фізичного стреса в юнацькому віці ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics