Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Основи охорони праці. Модуль 2 : Основи безпеки праці, пожежної безпеки

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Корець, Микола Савич
dc.contributor.author Абільтарова, Ельвіза Нуріївна
dc.contributor.author Яшанов, Сергій Микитович
dc.date.accessioned 2017-03-28T09:11:36Z
dc.date.available 2017-03-28T09:11:36Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Абільтарова Е. Н. Основи охорони праці. Модуль 2 : Основи безпеки праці, пожежної безпеки : Навчально-методичний посібник. Ч. 2 / Е. Н. Абільтарова, М. С. Корець, С. М. Яшанов ; [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. - 387 с. ua
dc.identifier.isbn 978-966-660-786-0
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13096
dc.description.abstract Навчально-методичний посібник написано відповідно до навчальної програми нормативної дисципліни “Основи охорони праці” для вищих закладів освіти. У ньому розглянуто загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання та технологічних процесів, основні відомості з питань електробезпеки та пожежної безпеки. Посібник містить модульну програму дисципліни, навчально-методичне забезпечення до кожної теми дисципліни, лабораторний практикум, методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів, тестові завдання для контролю знань, критерії оцінювання навчальних досягнень студентів з дисципліни. Призначений для студентів вищих навчальних закладів, а також може бути корисний для викладачів з охорони праці вищих навчальних закладів, спеціалістів з охорони праці, інженерних фахівців різних галузей промисловості. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова ua
dc.subject охорона праці ua
dc.subject безпека праці ua
dc.subject пожежна безпека ua
dc.subject електробезпека ua
dc.subject.classification 331.45(075.8) ua
dc.title Основи охорони праці. Модуль 2 : Основи безпеки праці, пожежної безпеки ua
dc.type Book ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics