Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Перспективи впровадження досягнень системи підготовки майбутніх вчителів технологій країн Північної Європи в освітню практику вищої школи України

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Жерноклєєв, І.В.
dc.date.accessioned 2012-08-31T20:17:50Z
dc.date.available 2012-08-31T20:17:50Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Жерноклєєв І.В. Перспективи впровадження досягнень системи підготовки майбутніх вчителів технологій країн Північної Європи в освітню практику вищої школи України / І.В. Жерноклєєв / Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 31 : збірник наукових праць / за ред. проф. М. С. Корця. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – C. 88-93 ru_RU
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1204
dc.description.abstract У статті розглядаються можливості і перспективи використання досвіду системи підготовки майбутніх вчителів технологій у країнах Північної Європи. Саме структурованість, зміст у відповідності з національними традиціями і європейськими стандартами обумовили складові освітнього успіху північноєвропейської вищої педагогічної школи. Ця обставина спонукає вітчизняних вчених-педагогів до виявлення і наукового обґрунтування шляхів творчого використання освітніх здобутків північноєвропейської освітньої системи підготовки вчителів технологій. ru_RU
dc.description.abstract The article discusses the opportunities and prospects for the experienceof preparing future teachers of technology in the Nordic countries. It isstructured and content in conjunc tion with national traditions and European standards led to the success of the educational components of the Nordic Higher School of Education. This encourages Ukrainian scientists and educators to search and justify the ways of scientific creative use of educational achievements of Nordic educational system for training teachers of technology. ru_RU
dc.language.iso uk ru_RU
dc.publisher Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова ru_RU
dc.subject система освіти ru_RU
dc.subject вчитель технологій ru_RU
dc.subject педагогічний досвід ru_RU
dc.subject навчальний процес ru_RU
dc.subject професійна готовність ru_RU
dc.subject інтегративний підхід ru_RU
dc.subject інтеграція знань ru_RU
dc.subject education ru_RU
dc.subject technology teacher ru_RU
dc.subject teaching experience ru_RU
dc.subject the learning process ru_RU
dc.subject professional commitment ru_RU
dc.subject integration of knowledge ru_RU
dc.subject an integrative approach ru_RU
dc.title Перспективи впровадження досягнень системи підготовки майбутніх вчителів технологій країн Північної Європи в освітню практику вищої школи України ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics