Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Соціально-психологічні особливості підлітків з агресивною поведінкою: результати дослідження у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Сергеєва, К. В.
dc.date.accessioned 2016-10-27T13:12:52Z
dc.date.available 2016-10-27T13:12:52Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Сергеєва, К. В. Соціально-психологічні особливості підлітків з агресивною поведінкою: результати дослідження у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей / К. В. Сергеєва // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка : збірник наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 21. - С. 74-86 ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11621
dc.description.abstract В статті розглядаються результати дослідження щодо особливостей агресивної поведінки підлітків у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей. Розглянуті такі визначальні фактори на формування агресивної поведінки підлітків, як наявність психологічних травм, особливості стилю виховання батьками, дитячих страхів та досвід перебування або спостереження за ситуаціями насильства та агресії в сім’ї. Визначені рівні різних видів агресивності, а також індекси агресивності і ворожості для респондентів дослідження. Крім того, визначені соціально-психологічні особливості агресивної поведінки підлітків, які перебувають у центрах соціально-психологічної реабілітації. Зокрема розглянуті установки щодо агресивної поведінки, знання щодо відповідальності за вчинення агресивних дій, а також варіації поведінкових реакцій на ситуації провокацій чи агресії. ua
dc.description.abstract В статье рассматриваются результаты исследования, что касаются агрессивного поведения подростков в центрах социально-психологической реабилитации. Рассматриваются такие определяющие факторы на формирование агрессивного поведения как присутствие психологических травм, особенности стиля воспитания родителями, детские страхи и опыт пребывания или наблюдения ситуаций насилия и агрессии в семье.Определены уровни разных видов агрессивности, а также индексы враждебности и агрессивности для респондентов исследования.Кроме того, определены социально-психологические особенности агресивного поведения подростков в центрах соціально-психологической реабилитации. В частности, рассмотрены установки касательно агресивного поведения, знания относительно ответственности за причинение агрессивных действий, а также вариации поведенческих реакций на ситуации провокации и агрессии. ua
dc.description.abstract In the article the results of research on the characteristics of aggressive behavior of teenagers in the centers for social and psychological rehabilitation. Consider the following factors in determining the formation of aggressive behavior of teenagers as the presence of trauma, especially the style of education parents, childhood fears and experiences stay or monitor the situations of violence and aggression in the family. The levels of different types of aggression and hostility and aggressiveness indexes for the respondents of the study.In addition, certain socio-psychological characteristics of adolescents who are in the centers of social and psychological rehabilitation.Specifically considered installation on aggressive behavior, knowledge of responsibility for committing aggressive acts and variations of behavioral responses to situations of provocation or aggression. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова ua
dc.subject підлітковий вік ua
dc.subject агресивна поведінка ua
dc.subject соціально-психологічні особливості агресивної поведінки підлітків ua
dc.subject подростковый возраст ua
dc.subject агрессивное поведение ua
dc.subject социально-психологические особенности подростков ua
dc.subject adolescence ua
dc.subject aggressive behavior ua
dc.subject social and psychological characteristics of adolescent aggressive behavior ua
dc.subject.classification 37.043 ua
dc.title Соціально-психологічні особливості підлітків з агресивною поведінкою: результати дослідження у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics