Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Зміна показників фізичного розвитку та фізичної підготовленості школярів в процесі занять з фізичного виховання у позаурочний час

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Цюкало, Людмила
dc.date.accessioned 2016-08-21T15:43:39Z
dc.date.available 2016-08-21T15:43:39Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Цюкало Людмила Зміна показників фізичного розвитку та фізичної підготовленості школярів в процесі занять з фізичного виховання у позаурочний час / Людмила Цюкало // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт/”36. Наукових праць / За ред. Г. М. Арзютова. – К.:Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – Випуск 6 (62)15. – С. 80-83 ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11004
dc.description.abstract Необхідно залучати учнів до фізичного виховання у позаурочний час у зв'язку з тим, що лише уроків фізичного виховання недостатньо для подолання гіподинамії та гіпокінезії і покращення здоров'я дитячого організму. У дослідженні взяли участь 83 хлопчики 11 – 12 років, з яких було сформовано контрольну (43 учні) та експериментальну (40 учнів) групи. Хлопчики експериментальної групи, крім урочних занять з фізичного виховання, 2 рази на тиждень відвідували додаткові, відповідно розробленій програмі, а школярі контрольної групи займалися лише на уроках з фізичного виховання. У хлопчиків експериментальної групи виявлено статистично достовірні, в порівнянні з контрольною групою, покращення таких показників як життєвий індекс (на 5,35 %), силовий індекс (на 4,19 %), нахил вперед з положення сидячи (на 21,03 %), сила м'язів кисті (на 5,03 %), стрибок у довжину з місця (на 2,54 %), підняття тулуба з положення лежачи на спині в сід (на 6,64 % ). ua
dc.description.abstract Необходимо привлекать учащихся к физическому воспитанию во внеурочное время в связи с тем, что только уроков физического воспитания недостаточно для преодоления гиподинамии и гипокинезии и улучшения здоровья детского организма. В исследовании приняли участие 83 мальчика 11– 12 лет, из которых мы сформировали контрольную (43 ученика) и экспериментальную (40 учеников) группы. Мальчики экспериментальной группы, кроме урочных занятий по физическому воспитанию, 2 раза в неделю посещали дополнительные, соответственно разработанной программе, а школьники контрольной группы занимались только на уроках физического воспитания. У мальчиков экспериментальной группы выявлено статистически достоверные, по сравнению с контрольной группой, улучшения таких показателей как жизненный индекс (на 5,35 %), силовой индекс (на 4,19 %), наклон вперед из положения сидя (на 21,03 %) , сила мышц кисти (на 5,03 %), прыжок в длину с места (на 2,54 %), поднимание туловища из положения лежа на спине в сед (на 6,64 %). ua
dc.description.abstract The physical education lessons are not enough to overcome the hypodynamia and hypokinesia and to improve the child's health. So, it is necessary to attract schoolchildren to extracurricular physical education classes. The study involved 83 boys at the age of 11 – 12 years, who were formed into control (43 schoolboys) and experimental (40 schoolboys) groups. The boys of experimental group except the physical education lessons, 2 times a week additionally attended the extracurricular physical education classes, according to the developed program, and the schoolchildren of control group engaged the physical education lessons only. We divided the children of experimental group into 5 subgroups to implement the principle of individualization at the extracurricular physical education. There were different tasks of the extracurricular physical education classes at the different subgroups: the tasks of specialized subgroup were the correcting major deficiencies and the improving physical development, the task of general preparatory subgroup was the increasing the physical development and physical preparedness to medium level, the task of basic subgroup was the improving of physical development and physical preparedness, the task of special preparatory subgroup was the supporting the physical development and physical preparedness at the “high” and “above average” levels, the task of sports directed subgroup was the improving in selected sports. The developed extracurricular physical education program included 30 lessons. At the end of the pedagogical experiment were found statistically significant improving the physical development and physical preparedness parameters of the boys of experimental group. In particular, the life index increased on 5,35 %, the power index – on 4,19 %, the sit and reach test – on 21,03 %, the flexor muscles strength of the fingers – on 5,03 %, the long jump – on 2,54 %, the raising body to seat – on 6,64 %. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова ua
dc.subject фізичний розвиток ua
dc.subject фізична підготовленість ua
dc.subject фізичне виховання ua
dc.subject физическое развитие ua
dc.subject физическая подготовленность ua
dc.subject физическое воспитание ua
dc.subject physical development ua
dc.subject physical preparedness ua
dc.subject physical education ua
dc.title Зміна показників фізичного розвитку та фізичної підготовленості школярів в процесі занять з фізичного виховання у позаурочний час ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics