Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Організованість як фактор підвищення ефективності управлінської діяльності тренера

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Гринь, О.Р.
dc.contributor.author Дутчак, Ю.В.
dc.date.accessioned 2016-08-11T15:28:10Z
dc.date.available 2016-08-11T15:28:10Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Гринь О.Р. Організованість як фактор підвищення ефективності управлінської діяльності тренера / О.Р. Гринь, Ю.В. Дутчак // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт /” 36. наукових праць / За ред. Г. М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – Випуск 9 (64)15. – С. 35-39 ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10932
dc.description.abstract В дослідженні встановлено, що виконання управлінських функцій та підвищення ефективності професійної діяльності тренера знаходиться в залежності від такої складової його особистості як організованість. Отримані дані про складові та провідні особистісні детермінанти, що визначають необхідний рівень організованості тренера для виконання завдань управлінської діяльності. ua
dc.description.abstract В исследовании установлено, что выполнение управленческих функций и повышение эффективности профессиональной деятельности тренера находится в зависимости от такой составной его личности как организованность. Получены данные о составляющих и ведущих детерминантах, определяющих необходимый уровень организованности тренера для выполнения задач управленческой деятельности. ua
dc.description.abstract Good organization as factor of increase of efficiency of administrative activity of trainer. It is set in research, that implementation of administrative functions and increase of efficiency of professional activity of trainer is depending on such his component personality as good organization. Data are got about constituents and leading determinants qualificators necessary to level good organization of trainer for implementation of tasks of administrative activity. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова ua
dc.subject особистісна організованість ua
dc.subject управлінська діяльність ua
dc.subject ефективність тренера ua
dc.subject личностная организованность ua
dc.subject управленческая деятельность ua
dc.subject эффективность тренера ua
dc.subject personal good organization ua
dc.subject administrative activity ua
dc.subject efficiency of trainer ua
dc.title Організованість як фактор підвищення ефективності управлінської діяльності тренера ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics