DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 112 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9918
Title: Формування пізнавальної самостійності в професійній підготовці майбутніх учителів образотворчого мистецтва із застосуванням комп'ютерних технологій навчання
Authors: Чернявський, Б. В.
Keywords: професійна підготовка
комп’ютеризація
інформаційні технології
інтеграція
профессиональная подготовка
компьютеризация
информационные технологии
интеграция
professional preparation
computerization
information technologies
integration
Issue Date: 2013
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Чернявський Б. В. Формування пізнавальної самостійності в професійній підготовці майбутніх учителів образотворчого мистецтва із застосуванням комп'ютерних технологій навчання / Б. В. Чернявський // Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія: Педагогічні та історичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. - Вип. 112. - C. 209-213.
Abstract: У статті розглядаються педагогічні умови формування пізнавальної самостійності в професійній підготовці майбутніх учителів образотворчого мистецтва, висвітлюється стан комп’ютеризації навчальних закладів. Пропонуються для впровадження сучасні інформаційні освітні технології, зокрема інтеграція образотворчого мистецтва з комп’ютерними формами навчання.
В статье рассматриваются педагогические условия формирования познавательной самостоятельности в профессиональной подготовке будущих учителей изобразительного искусства. Освещается состояние компьютеризации учебных заведений, предлагаемых для внедрения современных информационных образовательных технологий, в частности интеграция изобразительного искусства с компьютерными формами обучения.
In the article the pedagogical terms of forming of cognitive independence in professional preparation of future teachers of fine are revealed. The state of computerization of educational establishments, offered for introduction of modern informative educational technologies, in particular integration of fine art with the computer forms of teaching is lighted up.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9918
Appears in Collections:Випуск 112

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chernyavskiy.pdf238.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.