DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 26 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/964
Title: Експериментально-дослідна перевірка впливу інтеграції як засобу формування техніко-технологічних знань і умінь
Authors: Макаренко, А. І.
Keywords: тестові завдання
навчальний експеримент
показник повноти техніко- технологічних знань і умінь
рівні засвоєння техніко-технологічних знань і умінь
tests
educational experiment
the rate of complete technical and technological knowledge and skills at mastering the technical and technological knowledge and skills
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Макаренко, А. І. Експериментально-дослідна перевірка впливу інтеграції як засобу формування техніко-технологічних знань і умінь / Макаренко А. І. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 26. – С. 101-106.
Abstract: У статті обґрунтовано програму і методику експерименту, аналізуються результати, визначено сутність основних показників, критеріїв, які розкривають ефективність моделі інтеграції техніко-технологічних знань і умінь майбутніх вчителів трудового навчання у процесі вивчення виробництва й обробки конструкційних матеріалів та авторської програми, методики навчання інтегрованої навчальної дисципліни у процесі професійної підготовки майбутніх вчителів трудового навчання (технології).
In the article the program and methods of experiment, analyzed results, the essence of basic indicators of criteria that reveal the effectiveness of integration models of technical and technological knowledge and skills of future teachers of labor education in the process of production and processing of construction materials and authoring programs, teaching methods integrated discipline in the training of future teachers of labor training (technology).
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/964
Appears in Collections:Випуск 26

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17.pdf240.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.