DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики » Випуск 25 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9634
Title: Погляди на екологічне виховання дітей дошкільного віку
Authors: Замрозевич-Щадріна, С. Р.
Keywords: екологічне виховання
екологічна свідомість
дошкільники
экологическое воспитание
экологическое сознание
дошкольники
еnvironmental education
environmental consciousness
preschool children
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Замрозевич-Щадріна С. Р. Погляди на екологічне виховання дітей дошкільного віку / С. Р. Замрозевич-Щадріна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць. – Випуск 25 (35) / ред.кол. : Н.В.Гузій (відп. ред.). – К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – С. 158-151.
Abstract: У статті розглядається проблема сутнісних особливостей екологічного виховання дітей дошкільного віку та його змістового наповнення; висвітлюється досвідроботи дошкільного навчального закладу з організації екологічного виховання дошкільнят та розкриваються можливості налагодження продуктивної співпраці з батьками у розв’язанні завдань екологічної освіти та виховання.
В статье рассматриваюется проблема сущностных особенностей экологического воспитания детей дошкольного возраста и его содержательного наполениня; освещается опыт работы дошкольного учебного заведения по организации экологического воспитания дошкольников и раскрываются возможности нахождения путей продуктивного сотрудничества с родителями по решению задач экологического образования и воспитания.
The article considers a problem of environmental education of preschool children, highlights experience of a preschool educational institution in co-operation with parents.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9634
Appears in Collections:Випуск 25

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zamrozevuch-Shadrina.pdf242.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.