DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики » Випуск 25 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9614
Title: Інтерактивні технології навчання як засіб підвищення ефективності підготовки майбутніх менеджерів освіти
Authors: Долженков, О. О.
Keywords: менеджер освіти
професійна підготовка
інтерактивні технології навчання
менеджер образования
профессиональная подготовка
интерактивные технологии обучения
educational manager
professional training
interactive teaching technologies
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Долженков О. О. Інтерактивні технології навчання як засіб підвищення ефективності підготовки майбутніх менеджерів освіти / О. О. Долженков // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць. – Випуск 25 (35) / ред.кол. : Н.В.Гузій (відп. ред.). – К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – С. 77-82.
Abstract: У статті розглядається проблема використання інтерактивних технологій навчання як засобу формування досвіду творчої діяльності під час навчання у вищому професійному закладі. Головну увагу приділено характеристиці переваг інтерактивних технологій як універсального засобу формування професійної компетентності майбутніх фахівців.
В статье рассматривается проблема использования интерактивных технологий обучения как средства формирования опыта творческой деятельности во время обучения в высшем профессиональном учебном учреждении. Основное внимание уделено характеристике преимуществ интерактивных технологий как универсального средства формирования профессиональной компетентности будущих специалистов..
The article focuses on proving the practicability of using interactive technologies in teaching as tools for creative activity for students of high professional schools. Special attention is paid to the methodical aspects of game approach application in the process of training educational managers due to the versatility of this teaching method.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9614
Appears in Collections:Випуск 25

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dolzhenkov.pdf272.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.