DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики » Випуск 25 (35) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9609
Title: Технологія рейтингової системи оцінювання активності фахівців з фізичного виховання на курсах підвищення кваліфікації
Authors: Аксьонова, О. П.
Keywords: технологія
оцінювання
вчитель
технология
оценивание
учитель
technology
evaluation
teacher
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Аксьонова О. П. Технологія рейтингової системи оцінювання активності фахівців з фізичного виховання на курсах підвищення кваліфікації / О. П. Аксьонова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць. – Випуск 25 (35) / ред.кол. : Н.В.Гузій (відп. ред.). – К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – С. 58-62.
Abstract: У статті презентовано рейтингову систему оцінювання активності учителів фізичної культури на курсах підвищення кваліфікації як інноваційну педагогічну технологію. Ця технологія спрямована на подолання суперечності між державними вимогами до сучасного уроку і відсутністю відповідних форм, методівнавчання дорослих, за допомогою яких учитель може навчитися зазначені вимоги оптимально задовольняти.
В статье представлена рейтинговая система оценивания активности учителей по физической культуре на курсах повышения квалификации как инновационная педагогическая технология. Данная технология направлена на преодоление противоречия между государственными требованиями к современному уроку и отсутствием соответствующих форм, методов обучения взрослых, з помощью которых учитель может научиться эти требования удовлетворять.
In the article we represent the rating system for the evaluation of the activity of PE teachers at advanced training courses as an innovative teaching technology. The represented technology has the aim to overcome contradictions between the State demands to the up-to-date lesson and the absence of corresponding forms and methods to teach adults with help of which a teacher can be trained to correspond to these demands.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9609
Appears in Collections:Випуск 25 (35)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Akseonova.pdf781.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.