DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики » Випуск 25 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9608
Title: Становлення та розвиток педагогічного дорадництва в Україні
Authors: Саюк, В. І.
Keywords: 37.018.
педагогічне дорадництво
етапи становлення педагогічного дорадництва
професійна підготовка дорадників
педагогическое консультирование
этапы становления и развития консультирования
профессиональная подготовка педагогических консультантов
pedagogical counseling
stages in the development of counseling
training of pedagogical advisors
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Саюк В. І. Становлення та розвиток педагогічного дорадництва в Україні / В. І. Саюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць. – Випуск 25 (35) / ред.кол. : Н.В.Гузій (відп. ред.). – К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – С. 52-57.
Abstract: У статті приділена увага проблемі становлення та розвитку педагогічного дорадництва в Україні. Зазначається, що педагогічне дорадництво необхідно розуміти, як надання кваліфікованим фахівцем (консультантом) у галузі освіти консультаційної послуги керівникам, педагогічним і науково-педагогічним працівникам закладів і установ освіти з питань їхньої професійної діяльності та розвитку, інформаційної підтримки, допомоги, виявлення й аналізу професійних проблем та напрацювання рекомендацій їхнього вирішення. Науково обґрунтовано, виокремлено й охарактеризовано чотири етапи становлення та розвитку педагогічного дорадництва в Україні. Запропоновано подальші дослідження спрямувати на розроблення та впровадження професійних методик підготовки педагогічних дорадників.
В статье рассматривается проблема становления и развития педагогического консультирования в Украине. Подчеркивается, что педагогическое консультирование необходимо понимать, как предоставление квалифицированным специалистом (консультантом) в области образования консультационной услуги руководителям, педагогическим и научно-педагогическим работникам учреждений образования по вопросам их профессиональной деятельности и развития, информационной поддержки, помощи, выявления и анализа профессиональных проблем и наработки рекомендаций их решения. Научно обоснованы, выделены и охарактеризованы четыре этапа становления и развития педагогического консультирования в Украине. Предложено дальнейшее исследования направить на разработку и внедрение профессиональных методик подготовки педагогических консультантов.
The problem of the becoming and development of pedagogical consultancy in Ukraine. Stresses that the pedagogical consultant should be understood as the provision of assistance and guidance in resolving pedagogical problems of educational institutions, professional activities and development teachers information support, assistance, identification and analysis of professional issues and developments recommendations for their solution.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9608
Appears in Collections:Випуск 25

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sayuk.pdf259.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.