DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики » Випуск 17 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9597
Title: Концепція соціально-педагогічної підтримки діяльності дитячих громадських об'єднань
Authors: Романовська, Л. І.
Keywords: соціально-педагогічна підтримка
дитячі об’єднання
функції соціально-педагогічної підтримки
социально-педагогическая поддержка
детскиеі объеєдинения [детские объединения]
функции социально-педагогической поддержки
social pedagogical support
child's associations
functions of social pedagogical support
Issue Date: 2012
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Романовська Л. І. Концепція соціально-педагогічної підтримки діяльності дитячих громадських об'єднань / Л. І. Романовська // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць /Ред.кол.: Н.В.Гузій (відп. ред.). – Вип.17 (27). – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – C. 174-178.
Abstract: У статті досліджено теоретико-методичні засади концепції соціально-педагогічної підтримки діяльності дитячих громадських об‘єднань: обґрунтовано доцільність системного підходу до аналізу досліджуваного процесу; розкрито основні підходи до здійснення соціально-педагогічної підтримки діяльності дитячих громадських об‘єднань, стратегії соціальної політики, законодавчо-нормативне її врегулювання, мету завдання, принципи соціально-педагогічної підтримки дитячих громадських об‘єднань; розкрито доцільність її здійснення на всеукраїнському (макро-), регіональному (мезо-) і місцевому (мікро-) рівнях.
В статье исследованы теоретико-методические основы концепции социально-педагогической поддержки деятельности детских общественных объединений: обоснована целесообразность системного подхода к анализу исследуемого процесса; раскрыты основные подходы к осуществлению социально-педагогической поддержки деятельности детских общественных объединений, стратегии социальной политики, законадально-нормативнок ее регулирование, цель, задачи, принципы социально-педагогической поддержки детских общественных объединений; раскрыты целесообразность ее осуществления на всеукраинскому (макро-), региональному (мезо) и местному (микро-) уровнях.
This article deals with teoretikal and methodical principles of conception of social pedagogical support of child's public associations‘ activity: approach of the systems to the analysis of the probed process is grounded; the main approaches to realization social pedagogical support of activity of child's public associations are grounded. The author paid special attention to strategy of social policy, purpose tasks, principles of social pedagogical support of child's public associations on national (macrolevel), regional (mezolevel) and local (microlevel).
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9597
Appears in Collections:Випуск 17

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Romanovska.pdf287.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.