DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики » Випуск 17 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9595
Title: Підготовка майбутнього педагога у контексті особистісно зорієнтованої освіти
Authors: Давкуш, Н. В.
Keywords: особистісно зорієнтована освіта
підготовка майбутніх вихователів дошкільних закладів
принципи дидактики особистісного зорієнтованого навчання
личностно орентированное образование
подготовка будущих воспитателей дошкольных заведений
принципы дидактики личностно ориентированного обучения
personal orintirovannoe education
training future educators of preschool institutions
the principles of didactics individually oriented learning
Issue Date: 2012
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Давкуш Н. В. Підготовка майбутнього педагога у контексті особистісно зорієнтованої освіти / Н. В. Давкуш // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць /Ред.кол.: Н.В.Гузій (відп. ред.). – Вип.17 (27). – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – C. 13-16.
Abstract: У статті розглядається проблема підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у контексті особистісно зорієнтованої освіти. Обґрунтовуються стратегічні принципи особистісно зорієнтованої дидактики.
В статье рассматривается проблема подготовки будущих воспитателей дошкольных учебных заведений в контексте личностно ориентированного образования. Обосновываются стратегические принципы личностно ориентированной дидактики.
The problem of training of future educators of preschool education al institutions in the context of personality-oriented education. Justified by the strategic principles of personality -oriented didactics are based.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9595
Appears in Collections:Випуск 17

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Davkush.pdf218.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.