DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики » Випуск 17 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9590
Title: Роль вчителя в реалізації технології виховання культури особистісного самоствердження школярів раннього юнацького віку в умовах соціально-ціннісної діяльності
Authors: Безкоровайна, О. В.
Keywords: культура особистісного самоствердження
особистість старшокласника
технологія виховання
культура личностного самоутверждения
личность старшеклассника
технология воспитания
culture of personal self-identity of the senior pupils
socio-valued activities
technology education
Issue Date: 2012
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Безкоровайна О. В. Роль вчителя в реалізації технології виховання культури особистісного самоствердження школярів раннього юнацького віку в умовах соціально-ціннісної діяльності / О. В. Безкоровайна // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць /Ред.кол.: Н.В.Гузій (відп. ред.). – Вип.17 (27). – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – C. 146-152.
Abstract: У статті розглядаються основні положення ефективності діяльності вчителя в реалізації технології виховання в старших школярів культури особистісного самоствердження в умовах соціально-ціннісної діяльності.
В статье рассматриваются основные положения эффективности деятельности учителя в реализации технологии воспитания в старших школьников культуры личностного самоутверждения в условиях социально-ценностной деятельности.
The article reviews the main provisions of the effectiveness of teachers in implementing technology education in high school culture of personal self-affirmation in social value activities.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9590
Appears in Collections:Випуск 17

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bezkorovainа.pdf387.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.