DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики » Випуск 17 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9586
Title: Розвиток педагогічних здібностей викладачів іноземних мов технічних університетів
Authors: Саєнко, Н. С.
Keywords: освітня діяльність
вміння і навички
мотивація
образование
навыки и умения
мотивация
educational activity
habits and skills
motivation
Issue Date: 2012
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Саєнко Н. С. Розвиток педагогічних здібностей викладачів іноземних мов технічних університетів / Н. С. Саєнко // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць /Ред.кол.: Н.В.Гузій (відп. ред.). – Вип.17 (27). – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – C. 130-134.
Abstract: В статті розглянуті педагогічні й психологічні підходи до класифікації педагогічних здібностей, представлений компонентний склад загальних і спеціальних педагогічних здібностей, проаналізований зв‘язок між задатками і здібностями, обґрунтована необхідність тестування рівня педагогічних здібностей викладачів іноземних мов з метою побудови індивідуальних траєкторій професійного зростання.
В статье рассмотрены педагогические и психологические подходы к классификации педагогических способностей, представлен компонентный состав общих и специальных педагогических способностей, проанализирована связь между задатками и способностями, обоснована необходимость тестирования уровня педагогических способностей преподавателей иностранных языков с целью построения индивидуальных траекторий профессионального роста.
The paper analyses pedagogical and psychological approaches to classification of teachers‘ abilities, describes some components of general and special pedagogical abilities, differentiates the notions of ‘capacity‘ and ‘ability‘, discusses the necessity of testing levels of teachers‘ abilities in order to build individual programs of their professional development.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9586
Appears in Collections:Випуск 17

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sayenko.pdf205.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.