DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики » Випуск 17 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9580
Title: Науково-методичний супровід упровадження інновацій: практико-орієнтований аспект
Authors: Мариновська, О. Я.
Keywords: післядипломна педагогічна освіта
науково-методичний супровід
інноваційна діяльність
последипломное педагогическое образование
научно-методическое сопровождение
инновационная деятельность
In-Service Teacher Training education
scientific and methodical support
innovative activity
Issue Date: 2012
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Мариновська О. Я. Науково-методичний супровід упровадження інновацій: практико-орієнтований аспект / О. Я. Мариновська // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць /Ред.кол.: Н.В.Гузій (відп. ред.). – Вип.17 (27). – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – C. 107-112.
Abstract: У статті розглядається проблема наукового осмислення і узагальнення досвіду застосування нових технологій науково-методичного супроводу інноваційної діяльності у післядипломній педагогічній освіті, зокрема, щодо вибору, апробації, адаптації і впровадження педагогічних інновацій.
В статье рассматривается проблема научного осмысления и обобщения использования новых технологий научно-методического сопровождения инновационной деятельности в последипломном педагогическом образовании, в частности, к отбору, апробации и внедрению педагогических инноваций.
The article deals with the problem of scientific understanding and summing up of using of new technologies of scientific and methodical support of innovative activity at In-Service Teacher Training education, especially, concerning choice, approval and implementation of educational innovations.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9580
Appears in Collections:Випуск 17

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marynovska.pdf441.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.