DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики » Випуск 17 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9565
Title: Дидактико-психологічні основи креативності особистості майбутніх соціальних педагогів
Authors: Петришин, Л. Й.
Keywords: креативізація
особистісний розвиток
креативність
креативизация
личностное развитие
креативность
кreatyvizatsiya
personality development
creativity
Issue Date: 2012
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Петришин Л. Й. Дидактико-психологічні основи креативності особистості майбутніх соціальних педагогів / Л. Й. Петришин //Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць /Ред.кол.: Н.В.Гузій (відп. ред.). – Вип.17 (27). – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – C. 43-49.
Abstract: У статті аналізуються різноманітні наукові підходи до формування креативності особистості; розглянуто поняття ―креативна особистість‖; охарактеризовано основні складові креативної особистості; визначено основні чинники, що забезпечують творчу активність людини, введено в наковий обіг нове поняття – креативізація.
В статье анализируются различные научные подходы к формированию креативности личности; рассмотрено понятие ―креативная личность‖; охарактеризованы основные составляющие креативной личности, определены основные факторы, обеспечивающие творческую активность человека, введено в новое понятие – креативизация.
The article analyzed various scientific approaches to creativity, personality, considered the notion of creative personality, and described the main components of the creative personality, the main factors that provide human creativity, put into circulation a new concept of equally-kreatyvizatsiya.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9565
Appears in Collections:Випуск 17

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Petryshyn.pdf223.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.