DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики » Випуск 17 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9563
Title: Науково-методичні підходи формування у студентів евристичного стилю викладання мистецьких дисциплін у процесі професійної підготовки
Authors: Куненко, Л. О.
Keywords: евристичний стиль
перманентний педагогічний моніторинг
науково-методичні підходи
эвристический стиль
перманентный педагогический мониторинг
научно-методические подходы
heuristic style
permanent pedagogical monitoring
scientifically methodical approaches
Issue Date: 2012
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Куненко Л. О. Науково-методичні підходи формування у студентів евристичного стилю викладання мистецьких дисциплін у процесі професійної підготовки / Л. О. Куненко // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць /Ред.кол.: Н.В.Гузій (відп. ред.). – Вип.17 (27). – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – C. 35-38.
Abstract: У статті висвітлюється проблема формування евристичного стилю викладання музики майбутніх вчителів даного напрямку освіти, ефективність якого забезпечується використанням комплексу науково-методичних підходів та перманентним педагогічний моніторингом.
В статье освещается проблема формирования эвристического стиля преподавания музыки будущих учителей данного направления образования, эффективность которого обеспечивается использованием комплекса научно-методических подходов и перманентным педагогический мониторингом.
In the article the problem of forming of heuristic style of teaching of music lights up for the future teachers of this direction of education, efficiency of which is by drawing on a complex scientifically methodical approaches and permanent pedagogical monitoring.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9563
Appears in Collections:Випуск 17

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kunenko.pdf242.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.