DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики » Випуск 16 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9560
Title: Аксіологізм концепту задоволення в емоційно-чуттєвій структурі особистості сучасного студента
Authors: Василенко, Л. М.
Keywords: аксіологія
гедоністичні переживання
радість
інтерес
аксиология
гедонистические переживания
радость
интерес
acsiology
geodonic feeling
joy
interest
Issue Date: 2012
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Василенко Л. М. Аксіологізм концепту задоволення в емоційно-чуттєвій структурі особистості сучасного студента / Л. М. Василенко // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць /Ред.кол.: Н.В.Гузій (відп. ред.). – Вип.16 (26). – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – Спец. вип. – Літературно-мистецька освіта: традиції, новації, перспективи. – C. 33-38.
Abstract: У статті розглядається аксіологічна сутність концепту задоволення та його місце в емоційно-чуттєвій структурі особистості сучасного студента, а також визначається, які групи гедоністичних переживань доцільно включити у зміст навчального процесу.
В статье рассматривается аксиологическая сущность концепта удовольствия и его место в эмоционально-чувственной структуре личности современного студента, а также определяется, какие группы гедонистических переживаний целесообразно включать в содержание учебного процесса.
Acsiological essence of pleasure concept and its place in the emotional-sensory structure of a modern student׳s personality are studied in the article, defining groups of geodonic feeling being reasonable include into the content of teaching.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9560
Appears in Collections:Випуск 16

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vasilenko.pdf264.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.