DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики » Випуск 16 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9559
Title: Аналіз трактування поняття "комп'ютерне навчання"у науковій літературі та його значення в підготовці майбутніх учителів музики
Authors: Варнавська, Л. І.
Keywords: комп’ютерне навчання
інформатизація освіти
музична педагогіка
компьютерное обучение
информатизация образования
музыкальная педагогика
computer training
informatization of education
мusical pedagogic
Issue Date: 2012
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Варнавська Л. І. Аналіз трактування поняття "комп'ютерне навчання"у науковій літературі та його значення в підготовці майбутніх учителів музики / Л. І. Варнавська // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць /Ред.кол.: Н.В.Гузій (відп. ред.). – Вип.16 (26). – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – Спец. вип. – Літературно-мистецька освіта: традиції, новації, перспективи. – C. 30-32.
Abstract: У статті розглядається трактування поняття ―комп‘ютерне навчання‖ вітчизняними та зарубіжними науковцями; висвітлюються цілі, завдання та значення комп‘ютерного навчання в професійній підготовці майбутніх учителів музики.
В статье рассматривается трактовка понятия ―компьютерное обучение‖ отечественными и зарубежными исследователями; освещаются цели, задачи и значение компьютерного обучения в профессиональной будущих учителей музыки.
The article deals with the definition of the term ―the computer education‖ given by the Ukrainian and foreign researchers; the goals, the aims and the importance of computer education in students‘ special training are also revealed.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9559
Appears in Collections:Випуск 16

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Varnavska.pdf215.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.