DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики » Випуск 16 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9554
Title: Педагогічні умови виховання творчої особистості майбутнього вчителя музичного мистецтва
Authors: Щербак, І. В.
Keywords: творчість
творча особистість майбутнього вчителя музичного мистецтва
професійна підготовка
творчество
творческая личности будущего учителя музыкального искусства
профессиональная подготовка
creature
creative personality of future music teacher
vocational training
Issue Date: 2012
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Щербак І. В. Педагогічні умови виховання творчої особистості майбутнього вчителя музичного мистецтва / І. В. Щербак //Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць /Ред.кол.: Н.В.Гузій (відп. ред.). – Вип.16 (26). – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – Спец. вип. – Літературно-мистецька освіта: традиції, новації, перспективи. – C. 163-167.
Abstract: Автор порушує проблему виховання творчої особистості майбутнього вчителя музичного мистецтва. У статті висвітлюється стан дослідження проблеми в педагогічній теорії. Уточнюється зміст понять «творчість», «творча особистість майбутнього вчителя музичного мистецтва». Визначаються педагогічні умови виховання творчої особистості майбутнього вчителя музичного мистецтва в процесі професійної підготовки.
Автор поднимает проблему воспитания творческой личности будущего учителя музыкального искусства. В статье освещается состояние исследования проблемы в педагогической теории. Уточняется содержание понятий «творчество», «творческая личность будущего учителя музыкального искусства». Определяются педагогические условия воспитания творческой личности будущего учителя музыкального искусства в процессе профессиональной подготовки.
The author regards the problem of up-brining of creative personality of future music teacher. The article deals with the notions ―creature‖, ―creative personality of future music teacher‖. Pedagogical conditions of up-brining of creative personality of future music teacher are analyzed.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9554
Appears in Collections:Випуск 16

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shcherbak.pdf281.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.