DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики » Випуск 16 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9549
Title: Інтерсуб'єктність у контексті особистісно орієнтованого навчання української літератури
Authors: Уліщенко, В. В.
Keywords: інтерсуб’єктність
емоційно-ціннісний діалог
світ художнього твору
интерсубъектность
эмоционально-ценностный диалог
мир художественного текста
intersubjectivity
emotional and values-dialogue
the world of fiction
Issue Date: 2012
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Уліщенко В. В. Інтерсуб'єктність у контексті особистісно орієнтованого навчання української літератури / В. В. Уліщенко // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць /Ред.кол.: Н.В.Гузій (відп. ред.). – Вип.16 (26). – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – Спец. вип. – Літературно-мистецька освіта: традиції, новації, перспективи. – C. 147-152.
Abstract: У статті окреслюється місце і роль методики інтерсуб‘єктної взаємодії в реалізації особистісно орієнтованого навчання. Автор подає визначення поняття «задзеркалля», обґрунтовує доцільність його введення.
В статье анализируется роль и значение интерсубъектного взаимодействия в реализации личностно ориентированного обучения. Автор объясняет целесообразность введения понятия «зазеркалье».
The article outlines the role and place of training in techniques intersubjectivity of personally oriented. The author gives a definition of «Through the Looking Glass», justifies the feasibility of its introduction.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9549
Appears in Collections:Випуск 16

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ulіschenko.pdf296.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.