DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики » Випуск 16 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9548
Title: Навчання майбутнього вчителя майстерності розповідного слова
Authors: Уварова, А. М.
Keywords: евристична технологія
професійна підготовка
майстерність усного виразного слова
эвристическая технология
профессиональная подготовка
мастерство устного выразительного слова
heuristic technology
professional training
skills of expressive art of oral speech
Issue Date: 2012
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Уварова А. М. Навчання майбутнього вчителя майстерності розповідного слова / А. М. Уварова // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць /Ред.кол.: Н.В.Гузій (відп. ред.). – Вип.16 (26). – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – Спец. вип. – Літературно-мистецька освіта: традиції, новації, перспективи. – C. 144-147.
Abstract: У статті представлено евристичну технологію навчання майбутнього вчителя майстерності педагогічної розповіді, яка забезпечує успішне оволодіння мистецтвом усного розповідного слова.
В статье представлена евристическая технология обучения будущого учителя майстерству педагогического рассказа, которая обеспечивает успешное овладение исскуством устного выразительного слова.
The article deals with the heuristic technology of training a future teacher the skills of pedagogical story which ensures the successful becoming proficient in the expressive art of oral speech.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9548
Appears in Collections:Випуск 16

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Uvarova.pdf203.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.