DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики » Випуск 16 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9546
Title: Дидактичні умови розвитку творчих якостей у майбутніх учителів музики
Authors: Танько, Т. П.
Keywords: дидактичні умови
музично-педагогічний
інтерпретація
мотивація
дидактические условия
музыкально-педагогический
интерпритация
мотивация
Didactic conditions
Music and Pedagogical
interpretation
motivation
Issue Date: 2012
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Танько Т. П. Дидактичні умови розвитку творчих якостей у майбутніх учителів музики / Т. П. Танько // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць /Ред.кол.: Н.В.Гузій (відп. ред.). – Вип.16 (26). – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – Спец. вип. – Літературно-мистецька освіта: традиції, новації, перспективи. – C. 136-140.
Abstract: У статті розглядаються дидактичні умови розвитку особистісних творчих якостей студентів музично-педагогічних факультетів. Наголошується на значущості у навчальному процесі творчої діяльності, творчого пошуку, особистісно-орієнтованого підходу, варіативності, поєднання індивідуальних і колективних форм роботи.
В статье розсматриваются дидактические условия развития личностных творческих качеств студентов музыкально-педагогических факультетов. Акцент ставится на значимости в учебном процессе творческой деятельности, творческого поиска, личностно-ориентационного подхода, вариативности, объединения индивидуальных и коллективных форм работы.
Didactic conditions, the development of personal creative abilities of students of music and Pedagogical faculties are studied in the article. Students` creative action, creative research, personal attitude, variation in the connection with individual and collective forms of the work are stressed on the necessity in education.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9546
Appears in Collections:Випуск 16

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tan'ko.pdf351.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.