DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики » Випуск 16 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9543
Title: Формування здатності до професійної саморегуляції як необхідний компонент фахової підготовки майбутніх вчителів музики: аналіз результатів експериментальної роботи
Authors: Семерніна, І. М.
Keywords: здатність до професійної саморегуляції студентів музично-педагогічних спеціальностей
педагогічні умови формування здатності до професійної саморегуляції у студентів музично-педагогічних спеціальностей
діагностика показників розвитку здатності до професійної саморегуляції у майбутніх вчителів музики в процесі експериментального дослідження
способность к профессиональной саморегуляции студентов музикально-педагогических специальностей
педагогические условия формирования способности к профессиональной саморегуляции у будущих учителей музики
диагностика показателей развития способности к профессиональной саморегуляции у будущих учителей музыки в процессе экспериментального исследования
рedagogical conditions of professional self-regulation ability formation in music teachers – to – be
iagnostics of indices of professional self – regulation ability development in music teachers – to – be in the course of experimental research
Issue Date: 2012
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Семерніна І. М. Формування здатності до професійної саморегуляції як необхідний компонент фахової підготовки майбутніх вчителів музики: аналіз результатів експериментальної роботи / І. М. Семерніна //Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць /Ред.кол.: Н.В.Гузій (відп. ред.). – Вип.16 (26). – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – Спец. вип. – Літературно-мистецька освіта: традиції, новації, перспективи. – C. 124-127.
Abstract: В статті обґрунтовуються педагогічні умови формування здатності до професійної саморегуляції у студентів музично-педагогічних спеціальностей. Проводиться аналіз результатів експериментальної роботи.
В статье обосновываются педагогические условия формирования способности к профессиональной саморегуляции у студентов музикально-педагогических специальностей. Анализируются результаты экспериментальной работы по этому вопросу.
The article dwells on pedagogical conditions of professional self-regulation ability formation in students of music teaching. The results of experimental work in this area are analysed.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9543
Appears in Collections:Випуск 16

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Semernіna.pdf217.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.