DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики » Випуск 16 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9528
Title: Тренінг як засіб формування професійної ідентичності майбутніх вчителів музики
Authors: Кочкурова, О. В.
Keywords: активні методи групової діяльності
соціально-психологічний тренінг
професійна ідентичність майбутніх педагогів
активные методы групповой деятельности
социально-психологический тренинг
профессиональная идентичность будущих педагогов
active methods of group activity
social-psychological training
future teachers’ professional identity
Issue Date: 2012
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Кочкурова О. В. Тренінг як засіб формування професійної ідентичності майбутніх вчителів музики / О. В. Кочкурова // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць /Ред.кол.: Н.В.Гузій (відп. ред.). – Вип.16 (26). – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – Спец. вип. – Літературно-мистецька освіта: традиції, новації, перспективи. – C. 68-72.
Abstract: У статті розглядається сутність тренінгу як засобу формування професійної ідентичності майбутніх вчителів музики з погляду психолого-педагогічної науки.
В статье рассматривается сущность тренинга как способа формирования профессиональной идентичности будущих учителей музыки с позиции психолого-педагогической науки.
The article examins the essence of training as the way of forming the future music teachers‘ professional identity from the position of psychological-pedagogical science.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9528
Appears in Collections:Випуск 16

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kochkurovа.pdf279.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.