DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики » Випуск 16 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9525
Title: Формування культурної ідентичності особистості у контексті полікультурної освіти
Authors: Дєніжна, С. О.
Keywords: культурна ідентичність
сизигія
онтологічна рефлексія
культурная идентичность
сизигия
онтологическая рефлексия
cultural identity
sizigiya
ontological reflection
Issue Date: 2012
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Дєніжна С. О. Формування культурної ідентичності особистості у контексті полікультурної освіти / С. О. Дєніжна // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць /Ред.кол.: Н.В.Гузій (відп. ред.). – Вип.16 (26). – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – Спец. вип. – Літературно-мистецька освіта: традиції, новації, перспективи. – C. 55-59.
Abstract: У змісті статті аналізуються наукові погляди щодо феномена культурної ідентичності особистості, виявлені механізми і способи її формування у студентів.
В содержании статьи анализируються научные взгляды на феномен культурной идентичности личности, выявлены механизмы и способы ее формирования у студентов.
In maintenance of the article anlitzuyutsya scientific looks on the phenomenon of cultural identity of personality, mechanisms and methods of its forming at students are exposed.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9525
Appears in Collections:Випуск 16

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dyenizhna.pdf212.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.