DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет іноземної філології » Наукові праці Факультету іноземної філології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9514
Title: The Development of Modern Dance
Other Titles: Розвиток сучасного танцю
Развитие современного танца
Authors: Pita, Aldo
Pet'ko, Lyudmila
Keywords: сучасний танець
розвиток
імпровізація
танець пост-модерну
postmodern dance
modern dance
development
improvisation
современный танец
развитие
танец постмодерна
развитие
импровизация
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова
Citation: Pita Aldo. The Development of Modern Dance / Aldo Pita, Ludmyla Pet’ko // Сучасні проблеми підготовки майбутніх фахівців соціально-педагогічної сфери в умовах євроінтеграційного процесу: Тр. ІІ Міжнародної молодіжної наук.-практ. конф. (дистанційної), Київ, 4 грудня 2013 р.; за заг.ред. І.М.Ковчиної. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013. – С. 60–61.
Series/Report no.: Мистецтво, Хореографія;
Abstract: Описується розвиток сучасного танцю кінця 20 століття в Америці та вплив на нього афро-американських мотивів.
Описывается развитие современного танца конца 20-го столетия в Америке и влияние на него афро-америнских мотивов.
The development of modern dance in the end of 20th century in America is described; the influence on modern dance of African American motives is given.
Description: 1. A dança moderna [Електронний ресурс] .– Режим доступу : http://pt.wikipedia.org/wiki/Dan%C3%A7a_moderna 2. African-American Dance [Електроннийресурс] – Режим доступу : http://en.wikipedia.org/wiki/African-American_dance
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9514
Appears in Collections:Наукові праці Факультету іноземної філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pet'ko, Pita, tezy, 2013 .pdfтези конференції105.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.